رکوردهای جهانی گینس: شکستن بیشترین تعداد نارگیل با چشم بسته در یک دقیقه


دو مرد رکورد شکستن تعداد نارگیل در یک دقیقه را شکستند

دو مرد هندی، در یک دقیقه توانستند تعداد زیادی نارگیل را که دور فردی چیده شده بود را با چشمان بسته، شکسته و نامشان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. یکی از آن ها ابتدا روی چشمانش نمک پاشید، سپس چشم بندی به صورتش زده و با چکشی نارگیل های اطراف دیگر را به سرعت شکست.

رکوردهای جهانی گینس: شکستن بیشترین تعداد نارگیل با چشم بسته در یک دقیقه

رکوردهای جهانی گینس: شکستن بیشترین تعداد نارگیل با چشم بسته در یک دقیقه

رکوردهای جهانی گینس: شکستن بیشترین تعداد نارگیل با چشم بسته در یک دقیقه

دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید