رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!


این گربه رکورد طولانی ترین گربه جهان را شکست

میت لودو، گربه بامزه ای است که رکورد طولانی ترین گربه دنیا را شکست. این گربه متعلق به کلسی گیل می باشد و از سر تا دم او ۱۱۸٫۳۳ سانتیمتر است که حدود سه برابر اندازه طبیعی می باشد.

رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!
رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!
رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!
رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!
رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!
رکوردهای گینس: طولانی ترین گربه جهان!

دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید